further

Pronúncia: ˈfɜːðəʳ
  adverb [comparative of far]
 1. [place] més enllà, més lluny.
 2. move it further away mou-ho més enllà, aparta-ho més.
 3. further back més enrere.
 4. further off més lluny.
 5. further on més ençà, més endavant.
 6. how much further is it? és gaire més enllà?
 7. have you much further to go? et queda gaire camí per fer?
 8. I got no further with him no vam passar d'aquí, no en vaig treure res més.
 9. nothing is further from my thoughts res no és més lluny del meu pensament.

 10. a més (a més), endemés, encara.
 11. and I further believe that… i a més a més crec que….

 12. to go further into a matter aprofundir en un tema.
 13. they questioned us further ens van fer més preguntes.
 14. he heard nothing further no li van dir res més.
 15. don't trouble yourself any further no t'hi amoïnis més.
 16. until you hear further fins un altre avís.
 17. adjective
 18. [place] més (llunyà \ distant \ remot).
 19. [end, side] oposat, contrari.
 20. at the further end a l'altra punta.

 21. [additional] nou, addicional.
 22. complementari, suplementari.
 23. [education] superior.
 24. further facts nous fets.
 25. after further consideration després de reflexionar-hi més.
 26. till further orders fins una altra comanda.
 27. without further loss of time sense cap més pèrdua de temps.
 28. without further ado sense més.
 29. one or two further details un o dos detalls més.
 30. transitive verb
 31. promoure, fomentar, fer avançar, afavorir.