xiuxiuadera

Accessory
Partició sil·làbica: xiu_xi_ua_de_ra
Etimologia: de xiu-xiu
Body
femení Xiu-xiu del foc, crepitació suau.